Köpvillkor

Företagsinformation

Innehållet i denna webbutik tillhandahålls, uppdateras och hanteras av följande företag:

WELLSTÄLL™ 
EN DEL AV FOXLIE CORP.

Organisationsnummer:  559108-1525
Telefonnummer: 036 – 71 18 71
E-postadress: kundservice@wellstall.se

Genom att göra en beställning på sidan, godkänner du villkor listade nedan.

Betalning och priser

Alla priser är dagsaktuella och kan komma att ändras i framtiden. Individuellt och aktuellt totalpris för din beställning summeras i kassan, inklusive eventuella avgifter för frakt och betalning, samt moms.

Vi erbjuder följande betalsätt:

 • Pappersfaktura via Resurs Bank
  Vid val av pappersfaktura så säljes fakturan till Resurs Bank AB. Fakturan skickas med 30 dagar netto när den beställda produkten ämnar fabriken. En kostnad på 50kr exkl moms tillkommer som administrationsavgift samt portokostnad för pappersfaktura. Endast företag kan välja att få en pappersfaktura och måste uppge bland annat sitt organisationsnummer samt företagsnamn som kommer att finnas med på fakturan tillsammans med referenspersonen som har lagt beställningen.

Leveranser och returer

Vi erbjuder följande leveransmetoder:

 • Leverans
  Fri frakt på helhetslösningen – Frakt tillkommer på prototyp ifall order avbryts. Leverans inom 15 arbetsdagar [gäller 10 st produkter] till närmsta utlämningsställe/utkörning(gäller standard produkter).

Villkor för leverans anges även i kassan under respektive leveranssätt. Om inget anges gäller 15 arbetsdagars leveranstid[gäller vid under 10st produkter]. Om en artikel har avvikande leveranstid står det angivet vid respektive artikel. Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post, vi kommer att göra allt vi kan för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, exempelvis då vår leverantör eller speditör inte kan fullfölja deras åtagande till oss. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från all ersättning till kund gällande leveransförseningar.
Leveranstiden räknas från godkänt korrektur / tryckoriginal.
Beställs flera produkter samtidigt, som har olika leveranstider, kommer samtliga produkter levereras enligt utsatt tid för produkt som har längst leveranstid.

Vid transportskador på paket/produkten så krävs en reklamation till föraren vid tillfället innan signering av mottagandet.

Observera att(som enligt text ovan) vi ej ansvarar för leveransen.
Skulle leveransen vara försenad och ni inte har blivit kontaktade av varken oss eller speditören, kan ni själva ta kontakt med vår kundtjänst, ni får då ert söknummer på paketet och sedan kan ni själva ta kontakt med transportören.

Ingen garanti för leverans på specifik dag
Det är ingen garanti för leverans på specifik eller uppskattad dag. Alla datum som förekommer är uppskattade då utomstående faktorer kan resultera i att leveransdagen inte kan hållas. Dessa faktorer kan blanda annat vara: ovanligt många leveranser, trafikförhållanden, sjukdomsfall, defekta fordon etc.

Tid för leverans
Tid för leverans sker normalt sett vardagar mellan 08-16. Avvikelser på vissa mindre orter kan förekomma. Leverans kan ske efter 16, men sker normalt innan 16. Specifik tid för leverans är inte garanterad utan endast ett önskemål som speditören strävar efter att hålla.

Tid och rutin för hemleverans
Vid hemleverans till privatperson eller tillval för avisering sker en telefon/sms avisering till mottagaren när godset når sista terminal som ska köra ut godset. Avisering kan medföra att leveranstiden blir längre beroende på hur mycket gods det finns för avisering eller när mottagaren besvarar aviseringen.

Skyltat vid leverans
Det är viktigt att det är skyltat vid leveransadressen. Detta gör det enklare för chauffören att hitta mottagaren. Icke skyltad adress kan medföra tilläggsavgifter där avisering eller leveransbesked krävs för att “hitta” eller nå mottagaren.

Hur sker leverans till privat hemadress?
I första hand görs försök att leverera paketet till privatpersonens hemadress. Paketet kan även levereras till utlämningsställe om det är lämpligast för mottagaren, som då informeras om detta. I regel levereras större och tyngre leveranser till hemadressen då utlämningsställen inte kan hantera den typen av gods.

Hur sker leverans till företag?
Leveransen levereras till mottagaren under kontorstid. Tre leveransförsök ingår(eventuellt inte samma dag). Därefter kontaktas mottagaren kostnadsfritt för att planera en leverans. Misslyckas även detta så returneras transporten till avsändaren och en returkostnad debiteras.

Transportskador

Om du märker att någon kartong är eller ser skadad ut så är det viktigt att du gör en anmälan direkt till personen som levererar. Chauffören ska då göra en anmälan/notering om detta innan ni skriver på mottagandet. Anmäls inte det skadade godset vid leveranstillfället är det svårt att få ersättning eller kompensation i efterhand av speditören. Du som beställare är ansvarig för att anmäla eventuella skador på godset till chauffören/speditören. Om ni inte kan komma till en överenskommelse med speditören så kontaktar ni oss snarast och görs oss medvetna om situationen. Vi ansvarar dock inte för eventuella transportskador och vi driver även inga ersättningsärenden i kunds namn.

Transportskador skall anmälas till chauffören direkt vid leverans !

Returer

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden – paketet måste skickas med spårbarhet och kreditering av frakt till dig som kund görs ej.

Ångerrätten gäller ej för specialbeställd eller specialtillverkad vara för dig som kund. Detta innebär varor som är tryckta med kundens motiv eller på annat sätt förädlade enligt kundens specifikation.

Observera att du inte har bytes- eller ångerrätt för:
Vara som inte lämpligen kan återlämnas pga. hälso- eller hygienskäl, exempelvis likt under kategorin Skydd & Säkerhet, ansiktsvisir.

Frakt & Returer sker på din egen bekostnad, utom om vi har packat fel vara. Returer ska skickas som spårbart paket, inte mot postförskott. Byten ej tillåtet då produkt printas enligt ert original.

Retur & Reklamation

Om en produkt ni har beställt har blivit något fel med, vänligen kontakta oss. Inga returpaket tas emot innan en reklamation har anmälts och godkänts, produkten kommer då att skickas tillbaka till er och speditören kommer eventuellt ta ut extra avgifter.
Reklamation ska ske rimlig tid, vilket som innebär; inom 5 arbetsdagar efter att leverans har fullbordats, för att kunna anses som inom rimlig tid. Se därför till att alltid kontrollera ert paket och er produkt så snart du har mottagit den. Vi kommer att kräva bilder på produkten för att säkerställa att problemet finns och vart det har gått fel, innan en reklamation kan tas emot.
Om något inte stämmer med produkten, ta kontakt med kundtjänst så gör vi vad vi kan för att lösa eller ersätta problemet.

– Vid försenade leveranser, läs mer om villkor för leveranser här.

Reklamation som inte godkänns

 • Orimliga produkt förväntningar. Har det beställts till exempel en rollup till ett pris av 400 kr, kan inte kavlitén förväntas hålla lika länge som en rollup för 1300 kr.
 • Felbeställningar från kundens sida. Skulle fel färg, fel antal, fel produkt, fel tryck eller fel storlek beställts genom webshoppen, godkänns inte reklamationsärendet. Produkter vi levererar är till största del helt kundanpassade via exempelvis tryck och kan ej återtas och/eller säljas på nytt till annan kund.
 • Leverans som blivit försenad på grund av att vi fått felaktiga adressuppgifter eller att mottagaren inte har varit på plats vid leveransförsök. Leverans som är försenad på grund av fördröjt godkännande av korrektur inför tryck eller orderbekräftelse.

Reklamation som godkänns

 • Uppenbarliga fel på produkten som är levererad (ej transportskador): Skulle produkten ni mottagit varigt trasig eller på annat sätt inte stämmer överens med produktbeskrivningen funktionsmässigt, har du möjlighet att reklamera produkten. Reklamation går endast utföra på den produkt/produktdel som är trasig/obrukbar resterande delar av produkt/order kan ej reklameras. Innan reklamationsärendet kan godkännas så måste bilder på produkten mottas för att säkerställa att problemet existerar samt förbehåller vi oss rätten till att hitta en lösning eller utföra en reparation på produkten/delen, om möjligheten finns. Om detta ej är möjligt, godkännes reklamationsansökan dock kvarstår den debiterade frakten.

Tryck, Mått & Material

Vid beställning av vara så kan det skilja något ifrån föregående beställningar eller beställningar hos andra leverantörer.

Detta kan vara för att:

 • Tryckteknik | Olika leverantörer använder sig av olika trycktekniker vid produktion, du kan läsa mer om våra tekniker här.
 • Mått | Måttet från beställd vara kan ändras något vid färdigställd produkt ~2% +/-.
 • Material | De olika materialen för tryck, likt papper, polyester, pvc, m.fl. kan ge olika utseenden på trycket vid färdigställd produkt(detta är inget som kan förutsägas innan beställning).

STANDARDVILLKOR FÖR FÖRPACKNINGSLEVERANSER 2015 (SLF 15)

Antagna 2015 av Svenska Kartongförpackningsföreningen inom Grafiska Företagen. Villkoren, som grundar
sig på Allmänna Leveransvillkor för grafiska prestationer 2010 (ALG 10) är avpassade för förhållandena vid
förpackningsframställning.

1. Tillämplighet
1.1 SLF 15 är avsedda att infogas i
det individuella avtalet mellan beställare
och leverantör om engångsleverans
eller successiv förpackningsleverans.
Avtalsföremålet benämns i
det följande prestationen.
1.2 Villkoren i SLF 15 är utbytbara
(dispositiva), d v s gäller om inte
beställaren och leverantören uttryckligen
kommit överens om annat.
Villkoren reglerar inte uttömmande
parternas inbördes rättigheter och
skyldigheter; parterna förutsätts själva
bestämma prestationens närmare
innehåll samt vid behov komplettera
med andra villkor.

2. Fackmässig hantering
Förpackningsprestationer skall
fullgöras fackmässigt. Kravet på
fackmässighet ställs på såväl leverantören
som beställaren. Fackmässighet
innebär att leverantören och beställaren
skall fullgöra sina uppgifter enligt
avtalet i samverkan och med den
sakkunskap och omsorg som krävs
för en fullgod prestation.

3. Offert, accept och avtalsinnehåll
3.1 Leverantörens offert gäller, med
reservation för mellankommande
avtal, under 30 dagar räknat från offertdatum,
om annan tid inte angetts.
Beställarens accept skall vara leverantören
tillhanda inom denna tid.
Leverantören har dock rätt att frånträda
avtalet om en sedvanlig kreditprövning
vid avtalets ingående visar
att beställarens ekonomiska förhållanden
är sådana att starka skäl finns
att anta att betalning inte kommer att
ske i rätt tid.
3.2 I offerten, som bör vara skriftlig,
skall leverantören beskriva den
erbjudna prestationens innehåll och
parternas åligganden så fullständigt
som möjligt och bör därvid tydligt
hänvisa till SLF 15 och ange eventuella
tillägg eller ändringar. Av
offerten, accepten och, i förekommande
fall, det ordererkännande som
sammanfattar innehållet i parternas
avtal bör tydligt kunna utläsas bl a
erforderliga data om de olika förpackningar
som ingår i sortimentet,
inbegripet materialspecifikationer,
måttsatta stansritningar, uppgifter om
måttoleranser som beställaren måste
iaktta samt, vid avtal om successiva
leveranser, avropskvantiteter, antal
avrop och lagringstid samt hur dessa
kan jämkas.
3.3 Om beställaren skall tillhandahålla
digitalt eller annat materiel skall
leverantören, vid behov, i avtalet
ange de kvalitets- eller andra krav
som skall vara uppfyllda.
3.4 Det åligger beställaren att före
produktionsstart ha genom prov
eller på annat sätt förvissat sig om
att förpackningens utformning och
material är lämpliga för sitt ändamål
och uppfyller gällande föreskrifter på
produktens marknader.

4. Pris
4.1 Offererat eller avtalat pris innefattar
inte mervärdesskatt eller andra
offentliga pålagor. Beställaren svarar
för dessa även när de fastställs i efterhand.
4.2 Priset inbegriper inte ersättning
för tilläggsprestation enligt punkt 5.
Avser leverantören att debitera för
denna skall beställaren snarast möjligt
informeras.
4.3 Transport- och skyddsemballage
enligt punkt 6.2 men inte returpallar
ingår i priset, om annat inte avtalats.
4.4 Om beställaren vid successiv
leverans uppskjuter eller ändrar ett
eller flera avrop eller en eller flera
fastställda delleveranser har leverantören
rätt att justera avtalade priser.
4.5 Överstiger avtalstiden vid en
successiv leverans 6 månader bör
en prisklausul för råmaterial intas i
avtalet.

5. Tilläggsprestationer
5.1 Avser leverantören att debitera
för prestation som inte angetts i
parternas avtal och som leverantörer
inte normalt fullgör för att uppfylla
kravet på fackmässighet (tilläggs-prestationer)
skall beställaren informeras
snarast möjligt.
5.2 Som tilläggsprestation skall anses
a) ändringar och andra extra arbeten
av nämnvärd omfattning som beställaren
beordrar
b) ändringar och andra inte förutsedda
åtgärder som leverantören tvingas
vidta p g a att det materiel som
beställaren överlämnat är felaktigt
enligt punkt 25.1 eller ofullständigt
och inte medger för leverantören att
fackmässigt utföra sin prestation.
c) inte förutsedd forcering orsakad av
försenad materielleverans eller annan
försening på beställarens sida
d) extra insatser föranledda av ändrat
avrop såsom utökad lagerhållning.
e) icke avtalat extra emballage till
skydd mot befarade onormala transport-
eller andra skador.

6. Leverans och emballage
6.1 Leverans sker fritt leverantörens
tillverknings- eller lagerställe om
annat inte avtalats.
6.2 Vid leverans skall prestationen
vara försedd med emballage som
skyddar mot förutsebara skador vid
transport till beställaren och vid fackmässig
förvaring.
6.3 Beställaren skall vid mottagande
av godset kontrollera detta och genom
påskrift på fraktsedel godkänna
mottagandet.

7. Risk- och kostnadsfördelning
7.1 Leverantören står ansvaret om
prestationen eller om anförtrott eller
för beställarens räkning införskaffat
produktionsmateriel förstörs eller
skadas före den avtalade leverans- eller
avropsdagen, eller om denna inte
är bestämd, den leverans- eller avropsdag
som meddelats beställaren i
tid. Därefter står beställaren ansvaret.
7.2 Ansvarsfördelningen enligt punkt
7.1 gäller även i fråga om transport
samt kostnader för t ex vård, förvaring
och försäkring av prestationen
och anförtrott eller för beställarens
räkning införskaffat produktionsmateriel.

8. Ansvar för reproduktionsrätt
8.1 Beställaren och leverantören
svarar gentemot varandra för att de
har rätt att utnyttja den programvara,
inbegripet vidarebearbetning, som
erfordras för att ta fram prestationen.
8.2 Parterna svarar gentemot varandra
för att inga rättsliga hinder möter
mot att framställa reproduktionsoch
tryckmedier efter original som
den andra parten tillhandahåller, att
reproducera eller mångfaldiga tillhandahållet
materiel eller att utnyttja
anvisade förpackningskonstruktioner
och -design.
8.3 Ansvaret enligt punkterna 8.1 och
8.2 innebär att beställaren respektive
leverantören är skyldig att för den
andra partens räkning dels vidta erforderliga
rättsliga och andra åtgärder
när tredje man gör gällande intrång
i sin rätt dels svara för eventuella
skadestånd till denne.

9. Underleverantör
9.1 Leverantören har rätt att helt eller
delvis låta utföra prestationen hos
underleverantör, om inte beställaren
uttryckligen begärt att leverantören
själv skall utföra prestationen eller
detta eljest framgår av omständigheterna.
9.2 Om beställaren eller leverantören
anlitar underleverantör ansvarar de
mot andra parten för underleverantörens
prestation och övriga partsförpliktelser
som härrör från denna
såsom om de själva fullgjort prestationen.

10. Diskretionsskyldighet
10.1 Leverantören är skyldig att
iaktta diskretion i enlighet med vad
god affärssed kräver beträffande den
avtalade prestationen samt i övrigt
om sina affärsrelationer med beställaren.
Leverantören skall genom
lämpliga åtgärder försäkra sig om att
den egna personalen, underleverantörer
med personal och andra som
får insyn i verksamheten respekterar
diskretionsskyldigheten. Motsvarande
skyldigheter påvilar beställaren
gentemot leverantören.
10.2 Om beställaren begär det, skall
leverantören vidta åtgärder för att
förhindra insyn från obehöriga vid
prestationens utförande. Leverantören
har därvid rätt till ersättning
för extra kostnader som åtgärderna
medför, t ex särskilda rutiner eller
skyddsanordningar.

11. Offertmateriel
Leverantören förbehåller sig äganderätten
till icke beställt och icke
arvoderat offertmateriel i digital eller
annan form. Offertmottagaren får inte
obehörigt vare sig själv utnyttja eller
låta utomstående ta del av sådant
materiel och är skyldig att på begäran
återlämna materielet till leverantören,
om annat inte avtalats.

12. Produktionsmateriel
12.1 Äganderätten till skisser, ritningar,
modeller, prov och prototyper
och andra handlingar och föremål
som leverantören tagit eller låtit ta
fram i och för prestationen tillkommer
denne, om annat inte avtalats.
12.2 Patenträtten till uppfinning
och rätten till design som gjorts av
leverantören eller för dennes räkning
i samband med att en förpackning tagits
fram tillkommer denne, om annat
inte avtalats.
12.3 Äganderätten till digitalt materiel,
tryckplåtar, klichéer, tryckvalsar,
stansformar och annat material som
leverantören tagit eller låtit ta fram
för att kunna utföra prestationen
tillkommer denne, om annat inte
avtalats.

13. Vidareförvaring
Produktionsmateriel som beställaren
tillställt leverantören förvaras under
en tid av tre månader efter produktionsstart
på beställarens risk och
bekostnad förutsatt att inte annat
särskilt avtalats.

14. Egen märkning
Leverantören har rätt att förse varje
förpackningsenhet med
a) sin firma
b) sitt produktvarumärke
c) uppgifter om patent- eller mönsterskydd
d) erforderliga hanteringsanvisningar
och varningstexter

15. Betalning
15.1 Betalning skall ske inom 30
dagar från fakturadatum.
15.2 Vid försenad betalning utgår
dröjsmålsränta. Denna skall överstiga
Riksbankens vid varje tidpunkt gällande
referensränta med 10 procentenheter,
om annat inte avtalats.

16. Ställande av säkerhet
16.1 Om det visar sig att beställarens
ekonomiska förhållanden är sådana
att starka skäl finns att anta att
betalning inte kommer att ske i rätt
tid, har leverantören rätt att avbryta produktionen eller på leveransdagen
hålla inne prestationen i avvaktan på
att beställaren ställer fullgod säkerhet.
Underlåter beställaren att göra
detta utan dröjsmål får leverantören
häva avtalet.
16.2 Beställaren har en motsvarande
rätt hålla inne betalning, kräva fullgod
säkerhet respektive häva avtalet,
om starka skäl finns att anta att
leverantören inte kommer att kunna
fullgöra prestationen i rätt tid.

17. Panträtt
Leverantören har panträtt i prestationen
och all beställarens egendom
som han har i sin besittning till
säkerhet för att beställaren fullgör
sina skyldigheter. Om beställaren inte
fullgör dessa enligt avtalet, har leverantören
rätt att själv realisera panten
på lämpligt sätt, om lagliga hinder
eller hinder enligt SLF 15 inte möter,
och ur köpeskillingen täcka vad han
har att fordra.

18. Uppsägning av tillsvidareavtal
För avtal om fortlöpande prestationer
utan överenskommen slutdag (tillsvidareavtal)
är uppsägningstiden sex
månader räknat från nästkommande
månadsskifte.

19. Försening och förseningspåföljder
19.1 Om prestationen inte levereras i
tid och förseningen inte beror på beställaren
har denne rätt till ersättning
för direkta kostnader som förseningen
medfört. Beställaren har dessutom
rätt att häva avtalet om beställaren då
avtalet ingicks gjort klart att leverans
måste ske punktligt på avtalad dag.
Försening av delprestation vid avtal
om successiv leverans medför inte
rätt att häva detta.
19.2 Om beställaren inte tillhandahåller
sitt materiel eller inte fullgör
annan avtalad åtgärd i tid har leverantören
rätt till ersättning för direkta
kostnader som förseningen medfört.
Om förseningen medför väsentlig
olägenhet för leverantören har denne
även hävningsrätt.
19.3 Om leverantören finner att
leveranstiden för prestationen eller
delprestationen sannolikt inte kan
hållas skall beställaren aviseras utan
dröjsmål. Orsaken till den befarade
förseningen skall anges liksom när
leverans kan ske. Medför förseningen
att prestationen i sin helhet blir
onyttig för beställaren får denne häva
avtalet enligt punkt 19.1.
19.4 Motsvarande aviseringsskyldighet
föreligger för beställaren vid
befarad försening med att tillhandahålla
materiel eller att vidta annan
åtgärd. Medför förseningen väsentlig
olägenhet för leverantören får denne
häva avtalet enligt punkt 19.2.

20. Kvalitetsfel
20.1 Som kvalitetsfel anses avvikelser
och variationer i fråga om prestationens
beskaffenhet och egenskaper
som enligt fackmässig bedömning
inte utgör en endast ringa avvikelse
eller ringa variation från prov, förlaga
eller liknande eller från vad parterna
i övrigt avtalat, inbegripet vad som
följer av SLF 15, eller som kan anses
vara avtalat med hänsyn till prestationens
art och karaktär.
20.2 Som kvalitetsfel anses inte
a) avvikelser som beror på att beställaren
inte fullgjort sina åligganden
enligt avtalet, t ex underlåtit att fullgöra
sin provningsskyldighet enligt
punkt 3.4, lämnat felaktigt materiel
eller underlåtit att beordra ändringar
eller rättelser.
b) material- och tillverkningstoleranser
som material- eller andra underleverantörer
gjort förbehåll om i sina
avtal med leverantören.
c) att prestationen innehåller obrukbara
enheter, t ex p g a limnings- eller
stansningsfel eller andra skador,
understigande 1 %.
20.3 Som kvalitetsfel anses inte
heller att prestationen skadas eller
förändras till följd av icke fackmässig
förvaring, t ex i utrymmen med
olämplig temperatur och luftfuktighet,
eller till följd av andra särskilda
omständigheter som inte beror på
leverantören.

21. Påföljder vid kvalitetsfel
21.1 Leverantören skall genom
reparation eller omleverans avhjälpa
fel i prestationen. Avhjälpande
skall ske med den skyndsamhet som
omständigheterna kräver. Beställaren
har dessutom rätt till ersättning för
direkta kostnader.
21.2 Om prestationen kan användas
för sitt ändamål trots felet (icke
allvarligt fel) får leverantören i stället
för avhjälpande göra ett prisavdrag
som svarar mot felets betydelse, såvida
kostnaden för avhjälpandet klart
överstiger felets betydelse.
21.3 Om prestationen på grund av felet
inte kan användas för sitt ändamål
(allvarligt fel) och ett avhjälpande av
felet skulle leda till en försening som
medför att prestationen är onyttig för
beställaren, får denne, i stället för att
kräva avhjälpande, häva avtalet och
har därvid rätt till ersättning enligt
punkt 19.1. Kvalitetsfel i avtalad
delprestation vid avtal om successiv
leverans medför inte rätt att häva
detta.
21.4 Vid bedömningen av om ett
fel är icke-allvarligt eller allvarligt
skall särskilt beaktas förpackningens
art och karaktär, bl a kvalitetsnivå,
utformning och utförande samt användningsändamål.

22. Mängdfel
Som mängdfel anses inte över- eller
underleverans om högst 10 %, såvida
parterna inte avtalat annat. Detta gäller
även vid mängdfel i delleverans.
På grund av råvaruleverantörers
motsvarande regler, kan över- eller
underleverans av mindre förpackningar,
uppgå till 5 000 st.

23. Påföljder vid mängdfel
Vid graderingen av mängdfel såsom
icke allvarligt resp. allvarligt mängdfel
samt vid bestämningen av påföljderna
för sådana fel skall punkterna
21.2 och 21.3 äga motsvarande
tillämpning.

24. Leverantörens avhjälpningsrätt
Vid kvalitets- och mängdfel har leve©
Grafiska Företagen 2015. Får mångfaldigas i oförändrat skick.
rantören rätt att få på egen bekostnad
avhjälpa felet eller bristen, om det
kan ske utan väsentlig olägenhet för
beställaren.

25. Ansvar för fel i produktionsmateriel
25.1 Beställaren svarar för kvalitetsoch
mängdfel som orsakas av fel i
digitalt eller annat produktionsmateriel
som beställaren tillhandahåller
eller som uppkommer vid överföring
av sådant materiel.
25.2 Om leverantören vid fackmässig
kontroll av produktionsmateriel,
som beställaren tillhandahållit, inför
eller under produktionen uppmärksammar
att detta är felaktigt eller inte
kan användas så som avsetts, skall
leverantören utan dröjsmål informera
beställaren och begära dennes anvisningar.
Beställaren är skyldig att vara
tillgänglig under produktionstiden
vilken skall överenskommas mellan
leverantören och beställaren. Om
leverantören inte fullgjort sin informationsskyldighet
har beställaren
rätt till ersättning enligt punkt 19.1
för försening respektive punkt 20.1
för fel i prestationen som är en följd
därav.
25.3 Om leverantören uppmärksammar
fel eller icke-användbarhet som
avses i punkt 25.2 får leverantören
omedelbart avbryta produktionen
med rätt till ersättning för direkta
kostnader som avbrottet medför.
25.4 Leverantören svarar för skada
som uppkommit på beställarens materiel
vid prestationens utförande. Beställaren
svarar på motsvarande sätt
för skada på leverantörens materiel.

26. Skadebegränsning
Parterna är skyldiga att, i samråd när
så är möjligt, vidta lämpliga och skäliga
åtgärder för att begränsa skadan
vid fel och försening.

27. Force majeure
Om prestationen inte kan fullgöras
enligt avtalet på grund av omständigheter
utanför leverantörens kontroll
som denne inte skäligen kunnat
förutse då avtalet träffades, utgör
detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet
och andra påföljder.
Motsvarande gäller vid förhinder på
beställarens sida. Om fullgörande
förhindras mer än 2 månader har leverantören
respektive beställaren rätt
att frånträda avtalet genom skriftligt
meddelande.

28. Begränsning av skadeståndsansvar
28.1 Leverantörens ersättningsskyldighet
till beställaren gäller endast direkt
förlust, såvida inte leverantören
handlat grovt vårdslöst. Ersättningsbeloppet
är begränsat till priset för
prestationen resp. delprestationen.
28.2 Som direkt förlust för beställaren
anses bl a kostnader för att
undersöka prestationen, extra förvarings-
och transportkostnader,
extra resekostnader, kostnader för
reparations- och andra avhjälpningsåtgärder,
prisskillnad vid förvärv av
ersättningsvara från annan leverantör,
kostnader för övertidsarbete samt
kostnader för tjänster från utomstående
företag.
28.3 För beställarens ersättningsskyldighet
till leverantören gäller
motsvarande begränsningar som för
leverantörens enligt punkt 28.1.
28.4 Som direkt förlust för leverantören
anses bl a kostnader för att
undersöka fel i materiel som beställaren
tillhandahållit, extra resekostnader,
kostnader för övertidsarbete,
kostnader för extra arbetskraft och
kostnader för tjänster som hyrts in
från annat företag.

29. Reklamation
29.1 Anmärkningar mot faktura skall
göras utan dröjsmål efter mottagandet.
29.2 Anmärkningar mot försening
skall göras utan dröjsmål efter det
att beställaren fick kännedom om
förseningen.
29.3 Anmärkningar på kvalitets- eller
mängdfel i prestation eller delprestation,
skall göras utan oskäligt dröjsmål
efter mottagandet. Vad som är
oskäligt dröjsmål skall bedömas med
hänsyn till prestationens beskaffenhet
och omfattning. Riktigheten av
EAN-koder och annan text skall dock
beställaren kontrollera omedelbart
efter mottagandet.
29.4 Meddelande enligt punkterna
29.1-3 skall ske skriftligt och innehålla
uppgift om vad som påtalas.
Den reklamerande har därefter att
inom skälig tid återkomma med sina
krav.

30. Talerätt
Om beställaren vill föra talan mot
leverantören för försening av eller fel
i prestationen skall talan väckas inom
ett år efter mottagandet.

Tolkning och tvistlösning
Grafiska Kammaren avger på begäran
utlåtande om huruvida en viss
grafisk prestation utförts fackmässigt
samt hur leveransvillkoren i övrigt
bör tolkas enligt god affärs- och
branschsed.
Kan tvisten inte lösas på denna väg
och tvisteföremålets värde överstiger
40 basbelopp skall tvisten avgöras
genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts
regler för sedvanligt skiljeförfarande.
Svenska lag skall härvid
tillämpas.
Om part begär det skall Grafiska
Kammaren beredas tillfälle att avge
sakkunnigutlåtande i ärendet.

Företag:
WELLSTÄLL™ 
EN DEL AV FOXLIE CORP.

Organisationsnummer:  559108-1525
Telefonnummer: 036 – 71 18 71
E-postadress: kundservice@wellstall.se